Ordinul SFS nr. 182 din 17-02-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
  • 29.1.3.1 Cheltuielile legate de activitatea de întreprinzător (art. 24 alin. (1) CF)
Se vor permite la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile legate de clauza penală?
        În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Codul fiscal, nu se permite deducerea impozitului pe venit, instituit în prezentul titlu, a penalităţilor şi a amenzilor aferente lui, precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea actelor normative.         
       Totodată, legislația fiscală nu prevede careva restricții aferent deducerii cheltuielilor legate de clauza penală suportate în baza contractului între părți.         
        Astfel, cheltuielile legate de clauza penală suportate în baza contractului între părți vor fi permise la deducere prin prisma art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, dacă sunt aferente activității de întreprinzător.
news-events