Ordinul SFS nr. 2296 din 22-11-2013

  • 4 Accizele
  • 4.9 Restituirea accizului
        Va fi oare supusă examinării cererea de restituire a accizelor în lipsa declaraţiei privind accizele pentru perioada pentru care se solicită restituirea?
       Nu, deoarece potrivit pct.7 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 cererea privind restituirea accizelor, depusă la organul fiscal de stat, este supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la organul fiscal declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare.
  • 4 Accizele
  • 4.9 Restituirea accizului
        Care sunt condiţiile în baza cărora se adoptă decizia de restituire a accizelor fără efectuarea verificării tematice sau totale?
    Potrivit pct.72 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazurile prevăzute în pct.11, 12, 13 şi 141 din Regulamentul menţionat, cererea de restituire a accizelor este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea verificării tematice sau totale, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe:       a) subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;      b) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi  de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic;       c) în cadrul ultimei verificări tematice sau totale privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse;     d) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate;      e) în perioada ultimelor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
 Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale pentru livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii efectuate în contul plăţii pentru arenda terenurilor agricole?

      În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (4) din Codul fiscal, la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

news-events