Ordinul SFS nr. 66 din 19-02-2019

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
În cazul livrării fructelor și legumelor (mere, prune, cartofi, etc.) este necesar de a indică în factura fiscală soiul mărfii livrate?
   Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.
   În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) al Instrucțiunii menționate, în factura fiscală în coloana 10.1 “Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate.          
   Astfel, la livrarea fructelor și legumelor în coloana 10.1 a facturii fiscale urmează să fie indicată și denumirea soiului mărfii livrate.
news-events