Ordinul SFS nr. 254 din 28-05-2020

  • 1 Dispoziții generale
  • 1.1 Noţiuni generale
Ce reprezintă campania promoțională?
        Potrivit art. 5 pct.38) din Codul fiscal, campanie promoţională este o modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri, precum şi organizarea de către autorităţi şi instituţii publice a acestor activităţi în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor.
  • 1 Dispoziții generale
  • 1.1 Noţiuni generale
Ce reprezintă valoarea intrinsecă?

      Potrivit art. 5 pct. 261) din Codul fiscal, valoare intrinsecă este valoarea efectivă a mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, ce nu include costurile de transport, de asigurare şi nici costul încărcării, descărcării şi transbordării mărfii.

  • 1 Dispoziții generale
  • 1.1 Noţiuni generale
Ce reprezintă datoria compromisă?

     Potrivit art. 5 pct. 32) din Codul fiscal, datoria compromisă este o creanţă care este nerambursabilă în cazurile în care:   
      a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi; 
      b) persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri;
   c) persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăria ţărănească (de fermier) sau întreprinzătorul individual nu are, în decurs de 2 ani din ziua apariţiei datoriei, bunuri sau este în insuficienţă de bunuri ce ar putea fi percepute în vederea stingerii acestei datorii;
     d) persoana fizică a decedat şi nu mai există persoane obligate prin lege să onoreze obligaţiile acesteia;  e) persoana fizică, inclusiv membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau întreprinzătorul individual, care şi-a părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de prescripţie stabilit de legislaţia civilă;
     f) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc (decizie, încheiere sau alt document prevăzut de legislaţia în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă;
     g) datoria în mărime de până la 1000 de lei are termenul de prescripţie expirat.
   Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, cu excepţia lit. g), are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.

  • 1 Dispoziții generale
Ce reprezintă valoarea intrinsecă?
        Potrivit art. 5 pct. 261 din Codul fiscal, valoare intrinsecă este valoarea efectivă a mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, ce nu include costurile de transport, de asigurare şi nici costul încărcării, descărcării şi transbordării mărfii.
news-events