Ordinul SFS nr. 1001 din 28-09-2012

  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.1 Dispozitii generale
De ce sunt necesare metodele şi sursele indirecte?
Metodele şi sursele indirecte sunt necesare pentru că: • Înscrierile contabile pot să nu reflecte situaţia financiară reală • Metodele indirecte asistă controlorii fiscali la determinarea obiectivă a obligaţiei fiscale • Nedepunerea declaraţiilor • Avere inexplicabilă sau venitul declarat nu reflectă standardul de viaţă al contribuabilului
  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.1 Dispozitii generale
Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?
1) Metoda indirectă de estimare metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective. 2) Sursa indirectă de informaţie orice sursă pasibilă să furnizeze documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe referitoare la persoana fizică supusă verificării şi/sau referitoare la situaţii similare produse în condiţii similare relevante pentru estimarea venitului impozabil prin metode indirecte.
  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.1 Dispozitii generale
Va fi acest exerciţiu de declarare a disponibilului de mijloace băneşti anual sau este un exerciţiu de o singură dată?
Depunerea declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloacele băneşti este o acţiune de o singură dată. Termenul limită de depunere expiră la 31 decembrie 2012.
news-events