Ordinul SFS nr. 262 din 11-08-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
  • 29.1.7.7 Reținerea finală a impozitului din cîștigurile de la jocurile de noroc și din căștigurile de la companiile promoționale și/sau din lotarii (art. 901 alin. (33) CF)
.
.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
  • 29.1.7.1 Reținerea impozitului pe venit din salariu, servicii prestate și lucrări efectuate (art. 88 CF)
Urmează patronul de a reţine impozitul pe venit la achitarea angajatului compensaţiei pentru concediile anuale nefolosite?

Conform art. 20 din Codul fiscal, sumele achitate sub formă de compensaţie pentru concediile anuale nefolosite de angajat, nu sînt specificate ca sursă de venit neimpozabilă, astfel potrivit art. 18 lit.o) din codul menţionat, acestea constituie sursă de venit impozabilă și se includ în venitul brut al angajatului/fostului angajat.

La achitarea compensației menționate angajatului, reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit se va realiza în conformitate cu prevederile art. 88 din Codul fiscal şi a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hotărîrii Guvernului nr.697 din 22.08.2014(în vigoare la 01. 09. 2014)]

news-events