Ordinul SFS nr. 80 din 14-02-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.24 Responsabilitatea privind calculul şi achitarea TVA la buget
Care este organul care asigură controlul privind corectitudinea calculării şi achitării TVA la buget?
Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, controlul privind veridicitatea și corectitudinea determinării sumei impozitului și achitării în termen la buget, o poartă Serviciul Fiscal de Stat.          
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.25 Registrul general electronic al facturilor fiscale (în vigoare pîna la 31.12.2019)
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.25 Registrul general electronic al facturilor fiscale (în vigoare pîna la 31.12.2019)
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.25 Registrul general electronic al facturilor fiscale (în vigoare pîna la 31.12.2019)
news-events