Ordinul SFS nr. 358 din 09-03-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.3 Regimul fiscal pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătatii.
  • 29.3.1 Regimul fiscal pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției
În arhiv, potrivit Ordinului IFPS nr. 358 din 9 martie 2017.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.3 Regimul fiscal pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătatii.
  • 29.3.1 Regimul fiscal pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției
Care este perioada fiscală privind determinarea impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic?
     În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal în vigoare de la 1 ianuarie, calcularea impozitului se efectuează anual.          
      De asemenea, conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.       
      Potrivit art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.
news-events