Ordinul SFS nr. 482 din 17-09-2020

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
 • 8.7.1 Dispoziţii generale
Cine eliberează autorizaţii pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?
        Autorizației pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor se eliberează de către organele de resort în raport cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de amplasare (desființare) a obiectivelor în zona drumului public naţional sau local de interes raional şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (anexa nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995).
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
 • 8.7.1 Dispoziţii generale
Care sînt obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

   Potrivit anexei nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor sînt:
     a)staţii de alimentare cu combustibil;
     b) staţii de deservire tehnică;
     c) puncte de vulcanizare;
   d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;
     e) tarabe (puncte comerciale).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
 • 8.7.1 Dispoziţii generale
Este necesară deţinerea unei autorizaţii pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?
        Da, pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor este obligatorie deţinerea autorizaţiei.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.6 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
 • 8.6.4 Cotele impunerii
Cum se stabilesc cotele impunerii la taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?

    Potrivit art. 359 din Codul fiscal, cotele impunerii se stabilesc conform anexei nr. 6 la titlul IX al prezentului Cod.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.9 Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale
 • 8.9.1 Dispoziţii generale
Care sunt actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt:
  - Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995;
  - Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996;
  - Codul transportului rutier nr. 150 din 17.07.2014;
  - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

news-events