Ordinul SFS nr. 97 din 26-02-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
Care este termenul de achitare a TVA la buget aferente mărfurilor şi mijloacelor fixe, aflate în stoc la data anulării inregistrării plătitorului TVA, la procurarea cărora TVA a fost dedusă?

     Asupra obligaţiei de achitare a TVA la buget, ce rezultă din calcularea TVA pe stocurile de mărfuri şi mijloace fixe la momentul anulării înregistrării TVA, se răsfrîng regulile generale de achitare stabilite de art.115(2) CF, conform căruia fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
În ce cazuri anularea inregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal?
    În conformitate cu art.113 alin.(2) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care:    
    b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală;          
   c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică.           
   d) subiectul impunerii aflat în proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea înregistrării ca contribuabil al TVA în legătură cu lichidarea pînă la începerea controlului fiscal.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
Se calculează TVA la anularea înregistrării plătitorului TVA pe valoarea stocului de mărfuri şi mijloace fixe, care au fost procurate de agent economic pînă la primirea statutului de plătitor TVA?
     În conformitate cu art.113 alin.(3) din CF, în momentul anulării înregistrării statutului de contribuabilul al TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor suma TVA a fost dedusă, și trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare.
    Astfel, în cazul în care TVA, aferenta stocurilor de mărfuri şi mijloace fixe, nu a fost dedusă, calcularea TVA nu se efectuează.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
Ce obligaţii privind TVA apar la anularea în calitate de plătitor al TVA în partea ce ţine de stocurile existente?
    Conform prevederilor art.113 alin.(3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri și a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, suma TVA a fost dedusă și trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare.
   Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piață, iar pentru activele supuse amortizării– valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă și valoarea de piață.
news-events