Ordinul SFS nr. 381 din 28-07-2020

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.1 Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate
Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar ţinînd cont de faptul că la începutul anului fiscal se constată o supraplată la acest impozit?
 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.1 Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate
Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, dacă la începutul anului se constată o restanţă la acest impozit?
 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.1 Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate
Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către întreprinzătorii individuali?

Impozitul pe bunurile imobiliarese achită de către întreprinzătorii individuali, după cum urmează:

- pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;

- pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 25 septembrie a anului fiscal în curs -  nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

    [Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]v

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.6 Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare
Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice – cetățeni şi în ce termen se prezintă avizul de plată?

Impozitul pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, cu înştiinţarea acestora despre suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, în termen de:

- până la 15 iunie a anului fiscal în curs, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs;

- cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 mai inclusiv. 

   [Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.2 Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate
Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

      Impozitul pe bunurile imobiliare, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării se achită de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, după cum urmează:
         - pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de 25 septembrie a anului curent;
       - pentru bunurile imobiliare dobândite după 25 septembrie a anului fiscal în curs -pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs.
       Prin derogare, întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.                 
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

news-events