Ordinul SFS nr. 447 din 21-06-2012

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Care sunt consecinţele privind TVA, aferent avansului primit, pentru care a expirat termenul de prescriptie stabilit de legislaţia civilă (de 3 ani)?
    În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
   Prin urmare, în cazul în care, livrarea nu a avut şi nu va avea loc, în condiţiile lipsei obiectului impozabil, mărimea sumei TVA calculată anterior de la suma avansului primit, urmează a fi stornată.
    Stornarea avansului şi a TVA aferente acestuia se efectuează prin înscrierea în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii a sumelor corespunzătoare cu semnul „–” (minus).
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
Este necesar de eliberat factura fiscală şi de a o reflectat în registrul vînzărilor, dacă ea nu s-a eliberat la data apariţiei obligaţiei fiscale?
    Eliberarea facturilor fiscale de către subiecţii impozabili în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal este obligatorie.
   Neeliberarea facturilor fiscale la data apariţiei obligaţiei fiscale nu scuteşte subiectul impozabil de obligaţia eliberării facturilor respective. La rîndul său, în condiţiile acţiuni prevederilor articolului 118 din Codul fiscal factura fiscală eliberată urmează a fi reflectată în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii.
 Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
Ce document urmează a fi eliberat la transmitere în folosinţa (locaţiune, arendă) a proprietăţii imobiliare de către un agent economic plătitor de TVA aflat în proces de insolvabilitate?
   La livrarea serviciilor de locaţiune a proprietăţii imobiliare agentul economic plătitor de TVA aflat în proces de insolvabilitate va elibera, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.16 Registrele de evidenţă a livrărilor/procurărilor
Este necesar de a înscrie în registrul de procurări procurările de mărfuri de la persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitor a TVA?

În conformitate cu alineatul (1) al articolului 118 din Codul fiscal fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate şi a valorilor materiale, serviciilor procurate. La rîndul său alineatele (2) şi (3) din articolul menţionat stabileşte că documentaţia pentru evidenţa valorilor materiale, serviciilor procurate trebuie să includă informaţie despre facturile fiscale primite, declaraţiile de import, documentele confirmative pentru importul de servicii şi se înregistrează în registrul respectiv pe măsura primirii lor. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

news-events