Ordinul SFS nr. 54 din 12-02-2019

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea
Apare oare necesitatea prezentării Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19), în cazul în care în perioada de raportare subiecţii impunerii nu au efectuat careva operaţiuni pasibile taxării?

       Potrivit pct.6 din  Instrucțiunea  privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (Anexa nr.3 la ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nr.15 din 22 ianuarie 2019) dacă în anul expirat subiecţii impunerii nu au avutoperaţiuni pasibile plăţii pentru poluare, pentru perioada fiscală respectivănu se prezintă Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind platapentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitareadeşeurilor (forma EMPOLDEP19).

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea
Unde poate fi găsit modul de completare a Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19)?

        Modul de completare a Dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19), este aprobat prin Anexa nr. 2 la ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nr. 15 din 22 ianuarie 2019, care poate fi vizualizat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat (http://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=68&pt=1).

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea
Apare oare necesitatea Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19), în cazul în care subiecţii impunerii au efectuat careva operaţiuni din cele pasibile taxării?

       Potrivit pct.4 din Instrucțiunea privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (Anexa nr. 3 la ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nr. 15 din 22 ianuarie 2019), persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică provoacă emisii de poluanţi în atmosferă, deversări de poluanţi cu apele uzate, precum şi operatorii depozitelor de deşeuri se prezintă Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19).

news-events