Ordinul SFS nr. 647 din 28-12-2020

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea setului, care include diferite medicamente (ambalate într-un ambalaj unic), în cazul în care cota TVA aferentă lor la fiecare în parte constituie 8%?
Prin articolul 96 din Codul fiscal este stabilită cotă redusă a TVA pentru medicamentele, care sînt specificate la liniuțele 2 și 3 litera b).     
Astfel, cotа redusă a TVA se aplică numai aferent mărfurilor livrate (importate) care sînt specificate în art.96 lit.b) din Codul fiscal.       
Prin urmare, luînd în considerație faptul că în set sînt incluse diferite medicamente, pentru care se aplică cota redusă a TVA de 8%, livrarea acestuia urmează a fi impozitată cu TVA la cota redusă în mărime de 8%.
news-events