Ordinul SFS nr. 1116 din 01-11-2016

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.18 Livrari scutite de TVA cu drept de deducere
[modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13 mai 2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20 mai 2016), prin trecerea în arhiva la întrebarea nr. 28.18.7]
news-events