Ordinul SFS nr. 116 din 06-03-2018

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea

30.3.21

Care este baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, în cazul acordării unui bonus sub formă monetară din partea nerezidentului în adresa rezidentului?
Potrivit art.11 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuarea Lege), obiecte ai impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului constituie mărfurile indicate în anexa nr.8 din Legea menționată.
Totodată, potrivit prevederilor alin.(5) al articolului menționat, baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Lege, constituie valoarea facturată a acestora (valoarea din invoice).
În conformitate cu alin.(3) al aceluiași articol, obligaţia privind taxa pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8, survine la data punerii la dispoziţie pe piaţă a mărfurilor respective.
Respectiv, acordarea unui bonus sub formă monetară din partea unui nerezident unui rezident, nu influențează asupra determinării bazei impozabile pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Lege.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.247 din 31.07.2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 01.10.2023].

 

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea

30.3.20

Ce reprezintă valoarea facturată a mărfurilor importate, indicate în anexa nr.8 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, în scopul determinării bazei impozabile pentru aceste mărfuri?
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege), baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Lege, constituie valoarea facturată a acestora (valoarea din invoice).
În conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
Totodată, potrivit art.12 alin.(3) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, pentru operaţiunile prevăzute la alin.(1) din Lege, care au caracter internaţional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.
Respectiv în scopul determinării bazei impozabile pentru mărfurilor importate, indicate în anexa nr. 8 din Legea 1540/1988, se va lua în considerație valoarea indicată în documentele primare aplicate în practica internaţională.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.247 din 31.07.2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 01.10.2023].
news-events