Ordinul SFS nr. 438 din 25-08-2020

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital
Cum se va determina baza valorică a bunului imobil (apartament, casă de locuit) procurat de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, în cazul înstrăinării lui după renovare, reparație, îmbunătățire?
    Potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, se consideră activ de capital.         
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital procurate se confirmă documentar potrivit modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie valoarea de procurare confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital baza valorică va constitui zero.          
     Ținem să menționăm, că prevederile Codului fiscal nu stabilesc ajustarea bazei valorice a activelor de capital procurate urmare a efectuării investițiilor ulterioare sub diferite forme.          
    Astfel, în cazul finalizării construcției, renovării sau reparaţiei activului de capital procurat, bază valorică a acestuia nu urmează a fi majorată cu suma cheltuielilor înregistrate (investite).          
    Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activului de capital procurat este stabilită în pct.1 din anexă la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018.          
[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/239 din 10 .08.2018]
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.6 Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
Care este modul de impozitare a sumei ajutorului acordat persoanelor fizice de către asociaţiile obşteşti?
     Conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei constituie surse de venit neimpozabile.          
       Astfel, constituie surse de venit neimpozabile conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal ajutoarele primite de asociațiile obștești în statutul cărora este prevăzută desfășurarea activității filantropice.      
     În cazul în care statutul asociației nu prevede desfășurarea activității menționate, în conformitate cu art.18 lit. o) din Codul fiscal, aceste venituri se califică drept impozabile și, potrivit prevederilor art. 90 alin.(2) din Codul fiscal, asociațiile obștești urmează să reţină în prealabil 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.      
    Totodată, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale poate avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit. a) - b) din Codul fiscal. 
[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 15/2-06/234 din 26.06.2020]
news-events