Ordinul SFS nr. 28 din 19-01-2017

 • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
 • 30.1 Obiectul impunerii
Ce constituie obiect al plății pentru depozitarea deșeurilor de producție?
   Potrivit art.10 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obiect al plății pentru deversările de poluanți îl constituie:
   a) depozitarea deșeurilor pe teritoriul întreprinderii;
   b) depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;
   c) depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite.
    Normativele și modul de calcul al plății sunt stabilite în anexa nr.7 la Legea menționată.
 • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
 • 30.1 Obiectul impunerii
Care sunt plățile stabilite pentru poluarea mediului?
   În conformitate cu Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), pentru poluarea mediului sunt stabilite următoarele plăți:          
   1.Plata pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare (art.6).
   2.Plata pentru deversările de poluanți (art.9).
   3.Plata pentru depozitarea deșeurilor de producție (art.10).
  4.Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (art.11).
 • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
 • 30.1 Obiectul impunerii
Ce constituie obiect al plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare?
   Potrivit art.6 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obiect al plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare îl constituie:
a) emisiile de poluanți în limitele normativelor stabilite;
b) emisiile de poluanți cu depășirea normativelor stabilite. Normativele și modul de calcul al plăților sunt stabilite în anexa nr.2 la Legea menționată.
 • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
 • 30.1 Obiectul impunerii
Ce constituie obiect al plății pentru deversările de poluanți?
   Potrivit art.9 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obiect al plății pentru deversările de poluanți îl constituie:
   a) deversările de poluanți în limitele normativelor stabilite;
   b) deversările de poluanți cu depășirea normativelor stabilite. Normativele și modul de calcul al plății sunt stabilite în anexa nr.5 și nr.6 la Legea menționată.
 • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
 • 30.2 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecții plății pentru depozitarea deșeurilor de producție?
   În conformitate cu art.11 alin.(1) și art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru depozitarea deșeurilor de producție sunt subiecții care:
  a) depozitează deșeuri pe teritoriul întreprinderii;
  b) depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;
  c) depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite.
 • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
 • 30.3 Declararea şi achitarea
Care este formularul pentru declararea taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

        Potrivit art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obligațiunea privind achitarea taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se declară la Serviciul Fiscal de Stat conform Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED17), aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017.

news-events