Ordinul SFS nr. 337 din 19-09-2017

  • 4 Accizele
  • 4.6 Modul de calculare si trecere în cont
  • 4.6.3 Trecerea în cont a accizelor
Rămîne oare dreptul la trecere în cont a accizului achitat la momentul procurării materiei prime accizate, în cazul returnării de către cumpărător a producţiei accizate fabricate din materia primă menţionată?
        În conformitate cu prevederile pct.4 subpct.12) din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, se admite înscrierea în Declaraţia privind accizele a rezultatelor cu semnul „minus” doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize.       Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul „minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 şi 10.           În parte ce ţine de dreptul trecerii în cont a accizului, este de menţionat că în conformitate cu prevederile art.125 alin.(1) din Codul fiscal, subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor.       Prin urmare, dacă mărfurile accizate returnate, ulterior se expediază din încăperea de acciz, atunci accizul achitat pentru mărfurile accizate utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea mărfurilor expediate supuse accizelor se trece în cont, la expedierea ulterioară din încăperea de acciz.
news-events