Ordinul SFS nr. 416 din 22-05-2015

  • 1 Dispoziții generale
Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale introduse ca aport în capitalul statutar, în cazul în care acestea se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune uzufruct, leasing operational sau financiar pînă la expirarea a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale sau eliberării facturii?
        În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-107/170 din 28 aprilie 2015), sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.          În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune uzufruct, leasing operational sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă – în cazul livrării de active materiale pe termen lung sau de la valoarea în vamă – în cazul importului acestora la momentul depunerii declaraţiei vamale cu aplicarea TVA pe principii generale.
news-events