Ordinul SFS nr. 466 din 28-11-2017

  • 4 Accizele
  • 4.3 Înregistrarea ca platitor de acciz
  • 4 Accizele
  • 4.3 Înregistrarea ca platitor de acciz
Ce acțiuni urmează să întreprindă subiectul impunerii și Serviciul Fiscal de Stat în cazul pierderii certificatului de acciz ?
        În cazul pierderii certificatului de acciz subiectul impozabil va depune o cerere de solicitare a dublicatului Certificatului de acciz:          1)pe suport de hîrtie - în adresa subdiviziunii structurale ale Serviciul Fiscal de Stat în raza căreia se deservește, sau;      2)prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere” Agentului economic i se va elibera un Certificat de acciz nou cu mențiunea ,,Dublicat”, făcuta în partea dreapta de sus, care va avea același număr de înregistrare și care va conține informația curentă.
  • 4 Accizele
  • 4.3 Înregistrarea ca platitor de acciz
Ce acțiuni urmează să întreprindă subiectul impunerii cu accize în cazul necesității efectuării unor modificări în certificatul de acciz?
        Pentru efectuarea unor modificări în certificatul de acciz, agentul economic – subiect impozabil cu acciz concomitent cu documentele care adeveresc modificările, va depune o cerere on-line prin intermediul serviciului electronic ,,e-Cerere” sau pe suport de hîrtie în adresa subdiviziunii structurale ale Serviciul Fiscal de Stat în raza căreia se deservește.
  • 4 Accizele
  • 4.3 Înregistrarea ca platitor de acciz
news-events