Ordinul SFS nr. 162 din 13-02-2017

  • 6 Taxele locale
  • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
  • 6.2.1 Subiecţii impunerii
.
.
  • 6 Taxele locale
  • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
  • 6.2.1 Subiecţii impunerii
.
.
  • 6 Taxele locale
  • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
  • 6.2.1 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului?

       Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) din Codul Fiscal).         
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

news-events