Ordinul SFS nr. 133 din 15-03-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
Este obligat subiectul impunerii cu TVA să elibereze factura fiscală în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct?
    Conform art.108 alin. (1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5) – (8) din articolulul menționat. 
    Potrivit alin.(6) al acelueași articol, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri şi servicii  de arendă, locaţiune, uzufruct etc. pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data predării mărfurilor, a prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate,în funcţie de ce are loc mai înainte.  
    Totodată, potrivit articolului 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la primirea plăţii înainte de efectuarea livrării,factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării în următoarele situaţii:   
 a) comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă,factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;  
 b) abonarea la publicaţiile periodicei mpozabile cu TVA, factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii înprealabil;   
  c) livrarea serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, eliberîndu-se factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.    
  Astfel, în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri șiservicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct, în conformitate cu art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factură fiscală nu se eliberează, cu excepţia cazurilor specificate expres în alineatul menţionat.
news-events