Ordinul SFS nr. 526 din 31-03-2017

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă
Cine prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
        În cazul taxei pentru amenajarea teritoriului, se prezintă Darea de seamă pe taxele locale Forma TL 13, de către persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, precum şi de către persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.6 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
 • 8.6.7 Darea de seamă
Cînd se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?

    Privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare se prezintă Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD-15) aprobată prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016, anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 104 al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, publicată în Monitorul Oficial 102-104/170 din 28.04.2015 și Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”, publicat în Monitorul Oficial № 166-176/1177din 03.07.2015).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.6 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
 • 8.6.7 Darea de seamă
În baza cărui formular vor prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonei de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anul de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, avînd în vedere faptul că prin formularul dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF 14) o rubrică destinată reflectării datelor cu privire la taxa respectivă nu este preconizată?

     Deoarece în formularul dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF-14) o rubrică destinată reflectării datelor cu privire la taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonei de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare nu a fost prevăzută, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anul de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, vor prezenta darea de seamă respectivă în baza formularului tipizat “Forma TFZD 15”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor” (Monitorul Oficial № 166-176 art. 1177 din 03.07.2015).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 104 al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, publicată în Monitorul Oficial 102-104/170 din 28.04.2015, Ordinului IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”, publicat în Monitorul Oficial № 166-176/1177din 03.07.2015) și în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015).

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Cum se determină numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților?

      Conform art. 288 alin. 10) din Codul fiscal, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic.
     Efectivul de salariați, conform art. 288 alin. 101) din Codul fiscal, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
        Nu se includ în efectivul de salariaţi:
        – persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
         – persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
         – persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
         – persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).
     Respectiv, la determinarea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților se vor lua în considerație toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
         Din numărul total a persoanelor menționate se exclud:
       -persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
         -persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
        -persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate; persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 (МО nr 472-477 art. 947 din 27.12.2016.)

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
 • 8.7.7 Darea de seamă
Cînd se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

   Privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se prezintă Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD-15) aprobată prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016, anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 104 al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, publicată în Monitorul Oficial 102-104/170 din 28.04.2015 și Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”, publicat în Monitorul Oficial № 166-176/1177din 03.07.2015).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.5 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
 • 8.5.7 Darea de seamă
Cînd se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
        Privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se prezintă Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD-15) aprobată prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016, anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente.         (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 104 al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, publicată în Monitorul Oficial 102-104/170 din 28.04.2015 și Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”, publicat în Monitorul Oficial № 166-176/1177din 03.07.2015)
news-events