Ordinul SFS nr. 375 din 11-10-2017

  • 4 Accizele
  • 4.10 Declararea accizului la buget
În ce perioada fiscală subiectul impunerii cu accize urmează să reflecte în declaraţia privind accizele înscrierile aferente exportului?

Potrivit pct.8 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, de către subiecţii înregistraţi ca plătitori de accize înscrierile aferente exportului se introduc în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală în care a avut loc exportul.          

Astfel, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul „export”, iar în coloanele 4, 5 sau 6 şi 9, pentru fiecare cod a clasificaţiei economice, se înregistrează datele corespunzătoare.        

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

  • 4 Accizele
  • 4.10 Declararea accizului la buget
Cum urmeaza a fi reflectat în declaratia privind accizele returul marfurilor supuse accizelor?

În conformitate cu prevederile pct.4 subpct.12) din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, se admite înscrierea în Declaraţia privind accizele a rezultatelor cu semnul „minus” doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize.         

Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul „minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 şi 10.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

  • 4 Accizele
  • 4.10 Declararea accizului la buget
  • 4 Accizele
  • 4.10 Declararea accizului la buget
Este necesară prezentarea declaraţiei privind accizele în cazul, în care subiectul impunerii în luna expirată nu a avut volum circulant impozabil?

În temeiul pct.10 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, dacă în luna expirată subiectul impunerii nu a avut volum circulant impozabil, acesta prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declaraţia semnată de persoanele menţionate la punctul 6, indicînd valoarea zero la indicatorii specificaţi.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

  • 4 Accizele
  • 4.10 Declararea accizului la buget
Se admit corectări şi radieri în declaraţia privind accizele?

Potrivit pct.5 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, la completarea Declaraţiei privind accizele nu se admit corectări şi radieri.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

news-events