Ordinul SFS nr. 64 din 07-02-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin barter?
        Da. Cu condiția respectării celorlalte cerințe stabilite de modalitatea de restituire a TVA.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
În cazul în care rezidentul Republicii Moldova efectează export de mărfuri /servicii, rezultate în cadrul contractului de societate civilă, are oare acesta dreptul la restituirea TVA?
 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere.          
 Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile. Restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.         
 Modalitatea de restituire a TVA este stabilită prin Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.         
 Astfel, în cazul cînd livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanții la societatea civilă, atunci drepturile şi obligaţiile privind TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrîng asupra persoanei care a efectuat livrarea.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Contribuabilul TVA va avea dreptul la restituirea TVA, dacă factura fiscală este primită de la o persoană, iar achitarea este efectuată de alta în baza contractului de cesionare a datoriei?
        Da, cu condiția respectării celorlalte cerințe stabilite de modalitatea de restituire a TVA.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Este în drept întreprinderea societății orbilor societății surzilor și societății invalizilor de a beneficia de restituirea TVA în urma exportului propriei producției, dacă potrivit art. 103 alin. (7) din Codul fiscal, importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului de producție sunt scutite de TVA fără drept de deducere?

 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere. Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile.           

 Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional, combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia.          

 Modalitatea de restituire a TVA este reglementată de Regulamentului privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.          

 Prin urmare, ținând cont de faptul că normele menționate nu reglementează careva excepții în partea ce ține de restituirea TVA întreprinderii societății orbilor, societății surzilor și societății invalizilor, ea va efectua în modul general stabilit.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
În cazul în care rezidentul Republicii Moldova efectuează export de mărfuri /servicii, apare dreptul la restituirea TVA?
 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere.          
 Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile. Restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.         
 Modalitatea de restituire a TVA este stabilită prin Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.
news-events