Ordinul SFS nr. 448 din 06-05-2016

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
.
.
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Firma se află în proces de lichidare și salariați sau lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația către această firmă de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
        Firma care se află în proces de lichidare, nu are obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului, deoarece nu dispune de salariați, unicul fondator al firmei este cu statut de persoană juridică și nu poate fi considerat ca lucrător, iar în calitate de lichidator al întreprinderii este numită o persoană independentă, care nu este nici lucrătorul întreprinderii, nici fondator al acesteia. (anexa la titlul VII al CF).
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?

      Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care aceasta fie şi-a suspendat sau lichidat activitatea de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, fie nu dispune de bază impozabilă.
         Fondatorul întreprinderii individuale urmează a fi inclus în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului a întreprinderii fondate, în cazul în care acesta în întreprinderea fondată activează - prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie (anexa la titlul VII al CF).

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
.
.
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
.
        Întrebarea se regăsește la nr. 6.2.2.1. în Baza generalizată a practicii fiscale.
news-events