Ordinul SFS nr. 248 din 25-05-2020

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Care este obiectul impozabil cu TVA la efectuarea procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.

    În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Se aplică mecanismul taxării inverse față de întreprinderea care este în procedură de restructurare şi realizare a planului, pentru livrările de bunuri efectuate?
      Potrivit art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA.
     Prin urmare, față de întreprinderea în procedura de restucturare şi realizare a planului nu se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA și respectiv, la livrarea proprietății acesteia se aplică TVA pe principia generale.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Reprezintă obiect al impunerii cu TVA livrarea proprietății declarate în proces de insolvabilitate?

      Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Se aplică mecanismul taxării inverse față de instituția financiară care este în procedura de insolvabilitate, pentru livrările de bunuri efectuate?
      Conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.
      Potrivit prevederilor art.22 alin.(2) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 (în continuare Lege) potrivit cărora, Banca Naţională a Moldovei retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute la lit.a)–c) din alin.(2) al art.22 din Lege şi nu sînt întrunite condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie, prevăzute în art.58 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.
      Astfel, față de instituția financiară nu poate fi inițiată procedura de insolvabilitate conform prevederilor Legii insolvabilității nr.149/2012, și procurarea proprietății acesteia nu cade sub acțiunea prevederilor taxării inverse cu TVA, stabilite la art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal.
news-events