Ordinul SFS nr. 192 din 22-02-2017

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.8 Baza impozabilă
Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse amortizării, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia sînt valori diferite?
     Potrivit prevederilor art.97 alin.(5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse amortizării reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.  
     Totodată, în scopul determinării valorii de piață a activelor supuse uzurii urmează a se conduce de prevederile art. 5 pct. 26) din Codul fiscal.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.8 Baza impozabilă
Are loc ajustarea trecerii în cont a TVA şi a obligaţiilor fiscale, dacă după livrarea mărfurilor (prestarea serviciilor) are loc schimbarea preţului, ca urmare a revizuirii acestora?

           Potrivit prevederilor art.98 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.8 Baza impozabilă
Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la vînzarea camionului, dacă valoarea reziduală a acestuia este superioară celei convenite în contractul de vînzare a automobilului?

        Potrivit art.97 alin.(5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor care au fost sau sînt supuse amortizării de către furnizor reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.

news-events