Ordinul SFS nr. 162 din 16-06-2017

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.6 Darea de seamă
Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

       Formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.         
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.6 Darea de seamă
În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

       Darea de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.7 Darea de seamă
Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        Formularul dării de seamă pe taxa de piață (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.7 Darea de seamă
În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

       Darea de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012. 
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.7 Darea de seamă
Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?

       Formularul dării de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.7 Darea de seamă
În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?

        Darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.6 Darea de seamă
Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru cazare?

Formularul dării de seamă pe taxa pentru cazare (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.         

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.6 Darea de seamă
În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru cazare?

Darea de seamă pe taxa pentru cazare se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.         

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

news-events