Ordinul SFS nr. 465 din 07-09-2020

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.7 Scutiri
Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

       Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:
        a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295; 
        b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv; 
        c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.5 Achitarea taxei
Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului?

    Responsabilitatea pentru virarea (achitarea) în termen la bugetele locale a taxei pentru amenajarea teritoriului şi pentru prezentarea dării de seamă revine contribuabililor (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

 • 11 Impozitul pe avere
 • 11.6 Calcularea impozitului pe avere
Cine calculează impozitul pe avere şi cum sunt înştiinţaţi subiecţii impunerii privind obligaţiile fiscale calculate?

       Potrivit art. 2876 din Codul fiscal, calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.5 Achitarea taxei
Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
     Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale revine contribuabililor (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.5 Achitarea taxei
Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

     Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
      Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Cum se stabilește cota impozitelor și taxelor locale?
        Potrivit art. 288 pct. 3) din Codul Fiscal, cota taxelor locale reprezintă cota ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori suma absolută stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului local respective.
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Sunt în drept contribuabilii să beneficieze de alte scutiri la plata taxelor locale, decît cele prevăzute în Codul Fiscal?

   Da, potrivit art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 
       a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295;
       b) să acorde amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv;
       c) să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.
      De asemenea, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (1) Codul Fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
În ce condiţii se pot modifica sau anula taxele locale stabilite prin deciziile consiliilor locale?
        În conformitate cu art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de taxe locale conform prezentului cod sau anularea ori modificarea taxelor locale se permite numai concomitent cu modificarea bugetelor locale.
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.7 Scutiri
Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:
         a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
         b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;
         c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

news-events