Ordinul SFS nr. 156 din 13-06-2017

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător
Conform căror genuri de activitate se desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător?

   Începînd cu 27 decembrie 2016 activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător se desfășoară conform genurilor de activitate corespunzătoare pozițiilor:
     1.1. ,,Comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule”;
    1.2. ,,Comerțul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor”.

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător
Este în drept titularul patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare poziției 1.1. sau 1.2. din anexă la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să desfășoare activitatea pe teritoriul unei piețe prin intermediul mai multor locuri?

    Nu. Potrivit art. 3 alin. (11) din Lege, se interzice deținerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfășurată în acelaşi loc.
     Totodată, unul din elementele care se conține în patent, este locul de desfășurare a activităţii.
     Respectiv, pe teritoriul unei şi aceleiași piețe nu se permite desfășurarea activităţii de comerț privind comercializarea cu amănuntul în baza patentei, decît prin intermediul unui singur loc.

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător
În bază cărui act normativ solicitantul/titularul patentei de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor 1.1. și 1.2. din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, urmează să prezinte la subdiviziunea Serviciului fiscal de Stat notificarea privind inițierea activității de comerț?

    Potrivit art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, în cazul în care, conform Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea genurilor de activitate indicate în anexa la Legea nr. 93-XIV este necesară notificarea autorităţii administraţiei publice locale, desfăşurarea activităţilor respective se va efectua după depunerea unei astfel de notificări.
      Activitatea de comerț cu amănuntul, conform prevederilor legii menționate, se efectuează prin depunerea notificării autorităţilor administraţiei publice locale.

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător
Poate fi eliberată patenta de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul pe întreg teritoriul țării?

   Nu. În scopul executării prevederilor Legii nr. 93-XIV din 18.07.1998, potrivit cărora desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 şi 1.2 din anexa la această lege se permite doar în cadrul piețelor comerciale create în condițiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, precum și a prevederilor legii, conform cărora unul din elemente care urmează să fie indicat în patenta este locul de desfășurare a activității în baza patentei.
      În vederea respectării acestei condiției, patenta pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul se eliberează separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare pe teritoriul piețelor autorizate.

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale
news-events