Ordinul SFS nr. 63 din 09-02-2021

  • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
  • 5.5 Cotele impozitului
  • 5.5.2 Cotele impozitului pentru bunurile imobiliare neevaluate
Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunuruile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru obiectele impozabile depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime, stabilite prin Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000?

      În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.
      Totodată, potrivit art. 3 alin. (2) al Codului fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea Codului fiscal, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.
      În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la art. 3 alin. (2) al Codului fiscal şi prevederile Codului fiscal, conform art. 3 alin. (3) al Codului fiscal, se aplică prevederile codului.
      Bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege).
      Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii, cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr.1 şi nr.2 la Lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă, cu excepţia cotelor stabilite aferent bunurilor imobiliare reglementate în anexa nr.2 pct.2 la Lege.
        Astfel, în cazul în care cotele concrete stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale pentru obiectele impunerii cu impozitul funciar și/sau impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării depășesc cota maximă/ sunt sub limitele cotei minime, stabilite prin Lege, se aplică:
          - în cazul în care cota concretă la impozitul funciar, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale depășește cotele maxime stabilite în anexa nr. 1 la Lege, se aplică cota maximă pentru categoria terenurilor respective;
         - în cazul în care cota concretă la impozitul funciar, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, este mai mică decît 50% din cota maximă, stabilită în anexa nr. 1 la Lege, se aplică cota minimă pentru categoria terenurilor respective;
       - în cazul în care cota concretă, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării depășește cota maximă stabilită în anexa nr. 2 la Lege, se aplică cota maximă pentru categoria bunurilor imobiliare respective;
       - în cazul în care cota concretă, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (cu excepția celor specificate la pct. 2 din anexa nr. 2 la Lege) este mai mică decît 50% din cota maximă, stabilită în anexa nr. 2 la Lege, se aplică cota minimă pentru categoria bunurilor imobiliare respective;
       - în cazul în care cota concretă, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, specificate la pct. 2 din anexa nr. 2 la Lege, este mai mică decît cota minimă, stabilită la pct.2 al anexei nr. 2 la Lege, se aplică cota minimă pentru categoria bunurilor imobiliare respective.

  • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
  • 5.5 Cotele impozitului
  • 5.5.2 Cotele impozitului pentru bunurile imobiliare neevaluate
Corespunzător cărui diapazon autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească cotele concrete în cazul impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării?

       Bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege).
      Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii, cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr.1 şi nr.2 la Lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă, cu excepţia cotelor stabilite aferent bunurilor imobiliare reglementate în anexa nr. 2 pct. 2 la Lege.
     Astfel, cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, urmează a fi stabilite de către autoritățile administrației publice locale în limitele cotelor stablite în anexa nr. 2 la Lege, ținîndu-se cont de prevederile art. 4 alin. (4) la Lege.

  • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
  • 5.5 Cotele impozitului
  • 5.5.1 Cotele impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate
Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru categoria respectivă de obiecte impozabile: depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.
Totodată, potrivit art. 3 alin. (2) al Codului fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea Codului fiscal, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.
În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la art. 3 alin. (2) al Codului fiscal şi prevederile Codului fiscal, conform art. 3 alin. (3) al Codului fiscal, se aplică prevederile codului.
Astfel, în cazul în care cota concretă stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru obiectele impunerii evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal, se aplică:
- în cazul în care cota concretă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale depășește cotele maxime stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal se aplică cota maximă pentru categoria bunurilor respective;
- în cazul în care cota concretă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale este mai mică decît cota minimă stabilită în art. 280 alin. (1) al Codului fiscal se aplică cota minimă pentru categoria bunurilor respective;
- în cazul în care cota reflectată în decizia autorităților administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare corespunzătoare celor indicate în art. 280 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu corespunde cotei fixe stabilite la această literă, se aplică cota fixă.

news-events