Ordinul SFS nr. 197 din 11-03-2016

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei fizice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din usufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice?
      Reieşind din prevederile art.70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.   
      Concomitent, potrivit prevederilor art.71 alin. (1) lit. k) și k1) din Codul fiscal veniturile obţinute de către nerezidenţi din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova, se consideră venituri ale nerezidentului obţinute în Republica Moldova.   
     Potrivit art. 73 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul menţionat.   
      Astfel, persoanele menţionate la art. 90 din Codul fiscal, care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor care desfășoară activități îndependente conform cap.102 și activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau din horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap.103, nerezident care desfășoară activitate conform art 5 pct.151, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, la efectuarea plăţilor pentru primirea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova, de la un nerezident, vor reţine la sursa de plată şi achita un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului.
news-events