Ordinul SFS nr. 695 din 20-08-2011

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea mărfurilor şi serviciilor pentru proiectul implementat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), din contul resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (131) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, pentru importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), nu se aplică TVA. Facilitatea respectivă se aplica livrărilor de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît ţi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului menţionat mai sus şi subcontractorilor acestora.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare
Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, în vederea transportării ulterioare în afara hotarelor Republicii Moldova?
    În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) lit. a) din Codul vamal, regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică. Dat fiind faptul că plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal nu implică drepturi de import, în corespundere cu art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, lipseşte obiectul impunerii cu TVA şi prin urmare nu generează obligaţii privind TVA.
   Prin urmare, valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, care urmează a fi transportate ulterior în afara hotarelor Republicii Moldova, nu se vor reflecta în Declaraţia privind TVA.
news-events