Ordinul SFS nr. 540 din 28-12-2017

  • 36 Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală
  • 36.1 Persoanele juridice și fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 36.1.4 Raportul privind calcularea și achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală
În ce caz nu se prezintă Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Forma MED-08)?

   În conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial Serviciului Fiscal de Stat, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Serviciul Fiscal de Stat.
   Prin urmare, în cazul în care pe parcursul trimestrului entitatea nu a avut obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, aceasta nu urmează să prezente Raportul sus-menționat.

news-events