Ordinul SFS nr. 328 din 14-06-2021

  • 6 Taxele locale
  • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
  • 6.12.5 Achitarea taxei
Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini?

      În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini revine serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

news-events