Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Regiunea de Centru

Categoria seminarului
Servicii electronice
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
11 / 150
Mai multă descriere

1. Utilizarea serviciilor electronice fiscale in procesul de raportare fiscala. Modul de conectare la serviciile electronice.

2. Utilizarea SIA ”e-Factura”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, etc.

Formatorii
Gherciu Eleonora; Miron Vladimir
Datele de contact
0 248 23062; 0 248 22273
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
8 / 150
Mai multă descriere

1.Subiecții și obiectul impunerii cu taxele rutiere.

2. Perioada fiscală și termenile de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.

3. Aspecte ce țin de Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM - Forma TFD19, aprobată prin Ordinul SFS nr.406 din 08.08.2018.

Formatorii
Arvat Natalia
Datele de contact
0235-2-45-21
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
8 / 150
Mai multă descriere

6.1 Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.
6.2 Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor.   
6.3 Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.    
6.4 Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.

Formatorii
Tatiana Sirețanu, Ecaterina Tertiuc
Datele de contact
0237 2-36-53
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
6 / 150
Mai multă descriere

1. Cotele accizelor, modul de calculare șI termenile de achitare.

2. Înregistrarea, anularea și suspendarea înregistrării subiecților impunerii.

3. Evidența mărfurilor supuse accizelor ce se expediază ( transportă). Declararea și achitarea accizelor. 

Formatorii
Mocanu Stela
Datele de contact
0235-22941
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
8 / 150
Mai multă descriere

1. Prezentarea Notelor de informare (Forma IALS18) și (Forma INR14).
2. Codificarea surselor de venit.
3. Particularitățile de completare a Notelor de informare de către contribuabilii din domeniul tehnologiilor informaționale.
4. Corectarea Notelor de informare prezentate eronat. 

Formatorii
Bîrsanu Natalia
Datele de contact
0236 22495
Status
Online
news-events