Direcția generală deservire fiscală

Categoria seminarului
Legislație fiscală
Locație
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov, 33
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 25
Mai multă descriere

1.Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. 

Formatorii
Formuzal Maria
Datele de contact
029121433 comratddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov, 33
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 25
Mai multă descriere

1. Modul și termenele de prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare ( Forma BIJ17)
2 Regimul fiscal aferent impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.                                               
3 Calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administrațiilor publice locale. 
4 Modalitatea de completare și de prezentare a Dării de seamă pe taxele localec (Forma TL13).                                                                                                                                                              

Formatorii
Formuzal Maria
Datele de contact
0 (298) 2-78-35; 0 (291) 2-14-27 comratddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 250
Mai multă descriere

1.Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real).
2.Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 55¹, 55² din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă.

Formatorii
Formuzal Maria
Datele de contact
0 (298) 2-78-35; 0 (291) 2-14-27 comratddf@sfs.md
Status
Online
news-events