Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Regiunea de Nord

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
22 / 150
Mai multă descriere

1. Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.                                                                          
2. Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor. 
3. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.
4. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.
5. Particularitățile aplicării legislației fiscale aferent termenului de prescripție pentru compensare ori restiturea sumelor platite în plus.
6. Măsurile de prevenire a expirării termenului de prescripție.                                                                          7. Modul de evidență a sumei cu termen de prescripție expirat în SIA CCC.   
8. Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS.

Formatorii
M.Roman; G.Gorohova; A.Engalîceva
Datele de contact
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70; 0 (231) 2-35-02
Status
Online
news-events