Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Direcția generală deservire fiscală

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 60
Mai multă descriere

Particularități privind calcularea impozitului pe venit la sursa de plată.
Aspecte ce țin de modul de completare a dărilor de seamă fiscale forma IALS21, forma ISAPI17 și INR14 (termenul de prezentare a cărora este de până la 25 ianuarie 2023).
Aspecte generale privind achitarea impozitului pe venit în rate.
Particularitățile de achitare a impozitului pe venit în rate pentru întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier).
Unele particularități ce țin de completarea formularului CAS18-AN „Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de evidență nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (termenul de prezentare - 15 ianuarie 2023).
Răspunderea pentru neplata în termen sau plata incompletă a impozitului pe venit în  rate.

Formatorii
DDF Rîșcani
Datele de contact
0256-2-32-87 riscani_nordddf@sfs.md
Status
Offline
news-events