Direcția generală deservire fiscală

Categoria seminarului
Legislație fisclă
Locație
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
12 / 250
Mai multă descriere

1.Modificările operate prin prisma Legii nr. 247/2023la Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului în partea ce ține de stabilirea obiectului, cotei cât și a periodicității declarării și modalitatea de calculare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
2.Particularitățile completării dării de seamă Forma POLMED 23.

Formatorii
Voloh Mariana
Datele de contact
022823224 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislație fiscală
Locație
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
8 / 250
Mai multă descriere

1. Modul și termenele de prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare ( Forma BIJ17)
2 Regimul fiscal aferent impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.                                               
3 Calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administrațiilor publice locale. 
4 Modalitatea de completare și de prezentare a Dării de seamă pe taxele localec (Forma TL13).       

Formatorii
Voloh Mariana
Datele de contact
022823224 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
7 / 250
Mai multă descriere

1.Modificările operate prin Hotărârea Guvernului nr. 279/2023 în Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2017.

Formatorii
Voloh Mariana
Datele de contact
0 (22) 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
3 / 250
Mai multă descriere

1.Particularitățile completării Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM-16) si a Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (Forma DPP-16), aprobate prin Ordinul nr.455 din 17.05.2016.
2.Termenul de prezentare a formularelor DISM-16 si DPP-16 și de achitare a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale și a dividendelor de către societățile pe acțiuni care dețin cota parte a statului.

Formatorii
Voloh Mariana
Datele de contact
0 (22) 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
news-events