02 mai 2023 – termen limită de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de persoanele fizice-cetățeni

17/03/2023
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 02 mai 2023 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (CET18) de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentrul anul 2022.

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina-web oficială a Agenției Servicii Publice.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2022, Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă în format electronic sau pe suport de hârtie.

 • prin intermediul serviciului Declarație electronică utilizând modulul „Declaraţia precompletată”.  Serviciul permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul sfs.md. Pentru a depune on-line Declarația pe venit, este necesar să dețineți semnătura electronică sau mobilă.

 • la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat mail@sfs.md cu respectarea cerințelor de semnare  electronică  a documentului în corespundere cu Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014.
Declarația se consideră recepționată din momentul expedierii acesteia de către contribuabil, doar în cazul în care este aplicată semnătura electronică a contribuabilului pe documentul transmis. Confirmare despre recepționarea declarației o constituie notificarea recepționată la e-mail-ul de expediere.

 • este posibilă prezentarea declarației semnate olograf în formă scanată la adresa de e-mail cet@sfs.md.
Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Impozitul pe venit poate fi achitat online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay sau serviciului „Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabililui” care poate fi accesat de pe pagina-web www.sfs.md.

Ghidul privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” poate fi vizualizat aici.
 • la orice Direcție deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat solicitând versiunea Declarației precompletate sau prin depunerea Declarației rapide.
Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora.Telefoanele de contact și adresele subdiviziunilor SFS le puteți consulta aici).

Pentru depunerea declarației trebuie să  prezentați buletinul de identitate sau un alt document ce confirmă identitatea. La fel Declarația poate fi prezentată de către reprezentantul /reprezentantul legal al contribuabilului, cu condiția confirmării identității și împuternicirilor acestuia prin procură sau printr-un certificat/ act emis de autoritatea competentă.

 • prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată.
Formularul Declarației cu privire la impozitul pe venit și Regulamentul privind modul de completare pot fi descărcate aici.
Prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit este obligatorie în cazul în care:

 • aveți obligații privind achitarea impozitului pe venit, inclusiv ca rezultat al obținerii veniturilor sub formă de creștere de capital;
 • ați utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din Codul fiscal şi ați obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
 • doriți să direcționați un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
 • doriți să solicitați spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.
Pentru informații suplimentare, puteți contacta orice Direcție deservire fiscală a SFS (toate datele de contact pot fi vizualizate aici), sau puteți apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

3 893 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-februarie 2023
20/03/2023
3 893 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-februarie 2023
În atenția persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
17/03/2023
În atenția persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „e-Cerere”
17/03/2023
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „e-Cerere”
SFS îndeamnă contribuabilii să participe activ la seminarele organizate în această săptămână
13/03/2023
SFS îndeamnă contribuabilii să participe activ la seminarele organizate în această săptămână
news-events