25 februarie 2022 - termen de prezentare a informației din surse indirecte

25/02/2022
Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 25 februarie 2022 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții indicați în art. 22611 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, subiecții vizați sunt:
 • instituțiile financiare: informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;
 • companiile turistice: informația privind serviciile turistice prestate;
 • companiile de asigurare: informația privind contractele de asigurare;
 • deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare: informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;
 • Banca Națională a Moldovei: informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi;
 • notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială: informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital;
 • executorii judecătorești: informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;
 • birourile istoriilor de credit: informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;
 • persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă: informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;
 • persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă: informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;
 • societățile de plată: informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
 • societățile emitente de monedă electronică: informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
 • furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică: informația privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.
Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informația se prezintă doar în format electronic, prin intermediul Serviciului Informațional Automatizat „Colectarea informației din sursele indirecte”, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe pagina-web www.sfs.md.

Prezentarea tardivă sau neautentică a informației, precum și neprezentarea informației prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal, se sancționează în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (6), (7) și (8) din Codul fiscal.

Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singure semnături electronice.

Pentru informații suplimentare privind procesele de ordin tehnic (lipsa accesului, încărcarea, semnarea și transmiterea informației) apelați Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 8000 1525 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

SFS informează persoanele fizice-cetățeni despre obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în termen
25/02/2022
SFS informează persoanele fizice-cetățeni despre obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în termen
25 martie 2022 - termen de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care practică activitate de întreprinzător
22/02/2022
25 martie 2022 - termen de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care practică activitate de întreprinzător
SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei
18/02/2022
SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei
Monitorizarea prețurilor pentru produsele social-importante
16/02/2022
Monitorizarea prețurilor pentru produsele social-importante
news-events