SFS informează persoanele fizice-cetățeni despre obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în termen

25/02/2022
La data de 30 aprilie 2022 survine termenul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2021, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora.

Totodată, menționăm că, persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, și poate fi accesată aici.

Desemnarea procentuală poate fi efectuată prin completarea codului fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală (codul M1) din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18).

Formularul CET18 poate fi descărcat aici.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția de deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei
18/02/2022
SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei
Monitorizarea prețurilor pentru produsele social-importante
16/02/2022
Monitorizarea prețurilor pentru produsele social-importante
Programul seminarelor de instruire organizate de SFS în trimestrul I al anului 2022
11/02/2022
Programul seminarelor de instruire organizate de SFS în trimestrul I al anului 2022
Loteria fiscală: Cine sunt învingătorii ediției speciale a Loteriei fiscale dedicată sărbătorilor de iarnă
07/02/2022
Loteria fiscală: Cine sunt învingătorii ediției speciale a Loteriei fiscale dedicată sărbătorilor de iarnă
news-events