Comunicat Informativ cu privire la modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”

21/07/2017

   În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238  din  25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 134-143 art. 317 din 28.04.2017), Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință următoarele.

   Conform modificărilor enunțate, începînd cu  28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și  ,,Anexă la factură”  și prevederile referitoare la acest formular.

   Astfel, începînd cu  28 octombrie 2017, toate entităţile ce dețin statut de plătitor a TVA cît și celea care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ”Factura fiscală” pentru documentarea atît livrărilor impozabile cu TVA de mărfuri și servicii cît și celor neimpozabile.

   La fel factura fiscală se va utiliza și în cazurile:

a) transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;

b) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune, păstrare, prelucrare.

   Cu condiţia respectării prevederilor ,,Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, agenţilor economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară li se permite utilizarea facturilor fiscale:

1) imprimate tipografic pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr;

2) imprimate de sine stătător pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat;

3) generate în SIA ,,e-Factura”.

   Concomitent, se admite utilizarea de către entităţi a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.

Noutăți asemănătoare

Comercianții de flori verificați de Serviciul Fiscal de Stat în această săptămână (Video)
18/07/2017
Comercianții de flori verificați de Serviciul Fiscal de Stat în această săptămână (Video)
Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare benevolă a contribuabililor care prestează servicii artistice
12/07/2017
Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare benevolă a contribuabililor care prestează servicii artistice
Funcționalități noi în serviciul de raportare electronică fiscală ,,Declarație electronică”
11/07/2017
Funcționalități noi în serviciul de raportare electronică fiscală ,,Declarație electronică”
Circa 75% din populația țării a achitat impozitul pe bunurile imobiliare (pentru persoanele fizice) beneficiind de 15% reducere
07/07/2017
Circa 75% din populația țării a achitat impozitul pe bunurile imobiliare (pentru persoanele fizice) beneficiind de 15% reducere
news-events