Consiliul Consultativ al Serviciului Fiscal de Stat, convocat într-o nouă ședință

12/10/2022
Serviciul Fiscal de Stat a organizat la data de 12 octombrie 2022 o nouă ședință a Consiliului Consultativ al Serviciului Fiscal de Stat, la care au participat reprezentanții Asociației Business-ului European, Asociației Investitorilor Străini, Camerei de Comerț Americană, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Congresului Autorităților Locale din Moldova și Centrului Analitic Independent Expert Grup.

Directoarea SFS, dna Rozalina Albu a exprimat deschiderea autorității fiscale în raport cu mediul de afaceri, menționând că scopul tuturor platformelor de discuții cu contribuabilii lansate de către SFS este livrarea rezultatelor: „Suntem deschiși spre modificarea modalităților de conlucrare astfel încât acestea să fie cât mai eficiente”.

În debutul ședinței au fost prezentate rezultatele acțiunilor întreprinse de către  autoritatea fiscală ca urmare întrunirii Consiliului din luna iunie a anului curent, și anume: înaintarea propunerilor privind completarea contractului de acces care urmează să conțină ca element obligatoriu valoarea bunului pentru a asigura onorarea obligațiilor fiscale; inițierea dezvoltării funcționalului privind schimbarea fluxului facturii fiscale din ciclul scurt în ciclul lung; aprobarea informațiilor furnizate de SFS autorităților publice locale în scopul elaborării proiectelor bugetelor locale și prezentarea informațiilor suplimentare relevante AAPL.

În continuare, au fost analizate opiniile și propunerile aferente optimizării procedurii de restituire a TVA fără efectuarea controlului tematic, îmbunătățirea conformării benevole aferent declarării și  onorării obligațiilor fiscale de către contribuabili,  identificării zonelor de risc în partea ce ține de administrarea fiscală care ar servi ca subiecte ale unui sondaj de opinie.

Precizăm că, Consiliul este instituit ca un organ consultativ în domeniul administrării fiscale cu scopul de a crea o platformă eficientă de interacțiune a SFS cu mediul de afaceri și societatea civilă, pentru a examina situațiile problematice, cu impact major asupra contribuabililor.

Noutăți asemănătoare

Experții Agenției Fiscale Suedeze, în vizită de lucru la Serviciul Fiscal de Stat
11/10/2022
Experții Agenției Fiscale Suedeze, în vizită de lucru la Serviciul Fiscal de Stat
SFS reamintește despre obligativitatea trecerii ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de iarnă
10/10/2022
SFS reamintește despre obligativitatea trecerii ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de iarnă
Evaluarea sistemului de administrare fiscală
04/10/2022
Evaluarea sistemului de administrare fiscală
A fost lansată linia de suport aferentă SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
04/10/2022
A fost lansată linia de suport aferentă SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
news-events