SFS reamintește despre obligativitatea trecerii ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de iarnă

10/10/2022
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre obligativitatea trecerii ceasurilor echipamentelor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale (MCC/IF) la ora de iarnă până la 20 noiembrie 2022.

Ținând cont de faptul că, la 30 octombrie 2022 Republica Moldova va trece la ora de iarnă, contribuabilii urmează să se conformeze prevederilor legale, prin modificarea orei la MCC/IF conform orei de iarnă până la data menționată supra, în caz contrar MCC/IF se va considera defectată.

Conform prevederilor pct. 7 sbp. 3) lit. e) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, contribuabilii sunt obligați să utilizeze mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale (MCC/IF) în stare de funcționare.

Una din cerințele în care MCC/IF se consideră în stare bună de funcționare este dacă MCC/IF imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).

Potrivit articolului 2931 din Codul contravențional, exploatarea mașinilor de casă și de control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistență tehnică cu prestatorul autorizat se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Noutăți asemănătoare

Evaluarea sistemului de administrare fiscală
04/10/2022
Evaluarea sistemului de administrare fiscală
A fost lansată linia de suport aferentă SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
04/10/2022
A fost lansată linia de suport aferentă SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
40,2 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 9 luni ale anului 2022
03/10/2022
40,2 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 9 luni ale anului 2022
Graficul vizitelor în primării pentru trimestrul IV 2022
03/10/2022
Graficul vizitelor în primării pentru trimestrul IV 2022
news-events