Cu privire la necesitatea înregistrării facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale

20/09/2012
Serviciul Fiscal de Stat atenţionează agenţii economici, subiecţii impunerii cu TVA, privind necesitatea înregistrării facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale. În conformitate cu art.1181 din Codul fiscal (în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11.07.2012, Monitor Oficial nr.190-192 din 14.09.2012), începînd cu 1 iulie 2012 subiecţii impunerii cu TVA, care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuză, urmează să înregistreze facturile fiscale eliberate în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu TVA care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 000 lei. Modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale este stipulat în Instrucţiunea aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial nr.131-134/802 din 29.06.2012). Totodată, este de menţionat că conform art.260 alin.(41) din Codul fiscal, neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite. Concomitent, potrivit prevederilor art.102 alin.(10) din Codul fiscal (în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11.07.2012, Monitor Oficial nr.190-192 din 14.09.2012), la apariţia condiţiilor stabilite la art.1181 din Codul fiscal, subiectul impozabil este în drept se treacă în cont suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events