În atenția persoanelor fizice titulari ai patentei de întreprinzător care desfășoară activitate în domeniul comerțului

25/05/2023
Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 01 iulie 2023, activitatea de comerț cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule, precum și comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor, nu va mai fi admisă în baza patentei de întreprinzător, urmare a intrării în vigoare a modificărilor corespunzătoare efectuate în Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Pentru continuitatea desfășurării activității comerciale, contribuabilii au oportunitatea de a trece la un regim fiscal simplificat - activitatea independentă sau să se înregistreze într-o altă formă organizatorico-juridică.

În acest sens, titularii patententelor de întreprinzător pentru activitățile menționate supra, în calitate de alternativă, legislația fiscală prevede activitatea independentă - activitate desfășurată de către o persoană fizică rezidentă fără a constitui o formă organizatorico-juridică.

Majorarea limitei venitului obținut

În context, menționăm că, a fost majorat plafonul de vânzări din activități independente până la 1,2 milioane lei într-o perioadă fiscală.

Perioadă nelimitată de activitate și cel mai mic impozit pe venit

Alte beneficii ale activității independente ar fi perioada de activitate care este nelimitată, iar cota impozitului pe venit este cea mică din Europa și constituie 1% din venitul din vânzări. De asemenea, activitatea independentă nu este limitată la un anumit tip de unități de comerț.

Achitarea impozitului pe venit din activitate independentă

Achitarea trimestrială a impozitului pe venit se va efectua în baza Avizului de plată eliberat de SFS, în  funcție de vânzările înregistrate (la oficiul poștal, sucursalele băncilor, prin terminalele de plată sau online prin intermediul portalului www.sfs.md sau www.mpay.gov.md).

Fără raportare și evidență contabilă

Contribuabilul trebuie doar să păstreze facturile fiscale de procurare a mărfurilor, iar în cazul procurării de mărfuri de la persoanele fizice acestea urmează a fi înregistrate în Registrul de evidență a procurărilor care se va prezenta la SFS la finele perioadei de gestiune.

Mai multe detalii despre activitatea independentă pot fi obținute pe pagina-web a SFS, compartimentul Baza generalizată a practicii fiscale sau la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 8000 1525 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

SFS în comun cu IGP și ANTA vor întreprinde măsuri de prevenire și combatere a transportului rutier ilicit de persoane, mărfuri și colete
26/05/2023
SFS în comun cu IGP și ANTA vor întreprinde măsuri de prevenire și combatere a transportului rutier ilicit de persoane, mărfuri și colete
Lucrări de modernizare a SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
19/05/2023
Lucrări de modernizare a SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
SFS continuă activitățile de informare și conformare a contribuabililor din piețele autorizate
19/05/2023
SFS continuă activitățile de informare și conformare a contribuabililor din piețele autorizate
Directorul SFS Petru Rotaru a avut o discuție cu membrii Asociației Investitorilor Străini
17/05/2023
Directorul SFS Petru Rotaru a avut o discuție cu membrii Asociației Investitorilor Străini
news-events